Soutěžíme

Aktuální soutěže:

Listopadová soutěž

 

Listopadová soutěž

  • platnost od 9. 11. do 18. 11.

Pravidla soutěže

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.
 
Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže
Pořadatelem Soutěže je Jaroslav Kostera, J.K.FOOD s.r.o., Větřkovice 50, Větřkovice, 747 43, IČO: 27780384
Organizačním zajištěním Soutěže je pověřena společnost Ollero s.r.o., Rybná 716/24, Praha, 110 00, IČO 06530656.
Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník". Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli či Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.
 
Podmínky soutěže
Soutěž probíhá do 18. 11. 2021 23:59 na fanpage Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/jkfoodchutcz/, tedy výhradně prostřednictvím platformy Facebook.
Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím odpověď na otázku / obrázek.
Vložením komentáře přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Pořadatele nebo Organizátora.
Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit. Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.
 
Výhry
Po skončení soutěže Pořadatel ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže a obsahující odpověď/tematickou fotografii vybere 1 výherce, který získá výhru.
Výhrou je dárkový balíček z e-shopu www.eshop.kostera.cz.
Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže pomocí postu na stránkách fanpage a zaslanou soukromou zprávou.
Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.
Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo), a to prostřednictvím postu nebo komentáře nebo soukromé zprávy. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce nebo po domluvě předána.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.
Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.
 
Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR") a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.
Pořadatel má oprávněný zájem získat zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 1 roku od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.
Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage na platformě Facebook.
Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage na platformě Facebook.
 
Závěrečná ujednání
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.